Nowa Rzeczywistość

Dziennikarz: Dobry wieczór państwu: Podajemy wiadomości. Najnowsze badania samopoczucia obywateli nasuwają zatrważające wnioski. Okazuje się, ze nie jesteśmy zadowoleni z otaczającej nas rzeczywistości. Przeciętny ankietowany ocenia swoje życie w skali od 1 do 10 na uwaga! około 2,5 punkta! Amerykańscy naukowcy zaznaczają, że minimalna wartość pozwalająca na zdrowe, długoterminowe egzystowanie w ramach naszego systemu społecznego to około 5.

Władze naszego kraju nie pozostają obojętne na dramatyczna sytuację mieszkańców. Rząd doszedł do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie zrewidowania aktualnego porządku świata, skoro ten nas nie zadawala. Planowane są szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które pozwolą wybrać najczęściej powtarzające się potrzeby obywateli. Rząd będzie starał się je zrealizować. Wkrótce zostanie wyznaczony teren, na który wysłana zostanie grupa ochotników. Ich zadaniem będzie stworzenie społeczeństwa, żyjącego w zgodzie z postulatami nowego porządku.

Z ostatniej chwili: Jak się dowiadujemy, na potrzeby akcji Nowa rzeczywistość została już zakupiona wyspa na Oceanie Niespokojnym. Znaliśmy ją dotąd pod nazwą Wyspa Grzeczności.